365 dní na vrátenie tovaru - bez udania dôvodu!
Doručenie 4 € - Možnosť doručenia zadarmo nad 49 €-
Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobných údajov – nakladanie s osobnými údajmi

Trendhim zabezpečuje pri používaní služieb ochranu vašich osobných údajov. Ochrana údajov je vecou dôvery a vaša dôvera v Trendhim je pre nás dôležitá. Z tohto dôvodu sme zostavili pokyny, ktoré zabezpečujú, aby nedošlo k narušeniu súkromia našich zákazníkov. Zásady ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek zmeniť. Najnovšia verzia je vždy k dispozícii na našich webových stránkach.

Kontrolór údajov a kontaktné informácie

Túto webovú stránku prevádzkuje a vlastní:

Trendhim ApS

Egeskovvej 12

8700 Horsens

Dánsko

Telefónne číslo: +45 8987 8560

E-mail: info@trendhim.dk

Registračné číslo spoločnosti: 32261930

Registračné číslo VAT: DK32261930

Dánska spoločnosť, Trendhim ApS, je zodpovedná za ochranu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a je zodpovedná za ochranu týchto osobných údajov v súlade s dánskym zákonom, a teda smernicou Rady (95/46/EC).

Zhromažďovanie osobných údajov, účel a zákonnosť spracovania

Pri používaní našej webovej stránky alebo niektorej z našich služieb sa zhromažďujú vaše osobné údaje. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patrí napríklad vaše meno, vaša e-mailová adresa a podobné identifikačné údaje, informácie o online nákupe a navigácii na webovej stránke.

Zhromažďovanie vašich osobných údajov, ako aj účel a zákonnosť spracovania vašich osobných údajov sú založené na jednom alebo viacerých platných zákonoch:

  • Keď nakupujete tovar online na trendhim.sk. Účelom zhromažďovania údajov týmto spôsobom je dokončenie online nákupu v našom internetovom obchode a tiež dodržiavanie ďalších zákonov, ako je napríklad zákon o vedení účtovníctva a účtovníctvo. Rozhodným zákonom pre zber a spracovanie týchto údajov je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, článok 6, 1 (b a c).
  • Keď sa prihlásite na odber noviniek Trendhim. Účelom tohto zhromažďovania vašich údajov je zasielanie noviniek. Rozhodným právom pre zber a spracovanie týchto údajov je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, článok 6, 1, (a).
  • Keď si vytvoríte klientsky účet alebo sa zaregistrujete v zákazníckom klube/vernostnom klube Trendhim. Účelom zhromažďovania vašich údajov týmto spôsobom je schopnosť spravovať vaše členstvo a poskytovať vám služby a výhody, ktoré sú súčasťou tohto členstva. Rozhodným právom pre zber a spracovanie týchto údajov je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, článok 6, 1, (b or f).

    Upozorňujeme, že vaše osobné údaje použijeme na zasielanie marketingových materiálov iba v prípade, že ste predtým vyjadrili svoj výslovný súhlas, pokiaľ nám právne predpisy neumožnia kontaktovať vás bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

    Trendhim vedie štatistiku o tom, ktoré oblasti webu naši používatelia navštevujú a ktoré produkty uprednostňujú. Tieto údaje neobsahujú osobné údaje. Znalosti o tom, ako používatelia používajú webovú stránku, sa získavajú pomocou zozbieraných údajov. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie webovej stránky. Spracovávame údaje o tom, ako naši používatelia prechádzajú stránkou, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako používajú trendhim.sk. A z tohto dôvodu sa snažíme web vylepšovať. Po opustení našej stránky nevidíme, odkiaľ pochádzate alebo na aké ďalšie stránky prejdete na internete. Ďalej zhromažďujeme informácie o tom, ktoré produkty naši používatelia ako celok uprednostňujú. Tieto informácie sa používajú aj na zlepšenie webovej stránky. Nepredávame ani inak nezverejňujeme informácie o tom, ako naši používatelia prechádzajú webovou stránkou a používajú našu webovú stránku. Nepredávame ani nesprístupňujeme informácie o vašej histórii nákupov tretím stranám.

Prenos do iných kontrolórov údajov

Vo všeobecnosti neposkytujeme vaše osobné údaje tretej strane bez vášho súhlasu. Informácie, ktoré sa používajú na doručenie tovaru, sa však prevedú na prepravnú spoločnosť používanú spoločnosťou Trendhim. Za osobitných okolností a s odkazom na právne predpisy by mohlo byť potrebné poskytnúť informácie orgánom verejnej moci alebo polícii. Ak máme napríklad podozrenie na podvod s kreditnou kartou, môžeme poskytnúť informácie polícii. V prípade reorganizácie, úplného alebo čiastočného predaja spoločnosti bude akékoľvek zverejnenie v tejto súvislosti v súlade s platnými právnymi predpismi o spracovaní osobných údajov.

Sprístupňovanie údajov spracovateľom

Vaše osobné údaje sú sprístupnené partnerom spoločnosti Trendhim, ktorí poskytujú služby v mene spoločnosti Trendhim, napríklad v súvislosti s distribúciou e-mailových noviniek. Títo partneri spracúvajú osobné údaje iba v mene spoločnosti Trendhim a v súlade s pokynmi spoločnosti Trendhim. Trendhim spísal záruky od všetkých tretích strán, ktoré spolupracujú s Trendhim, že budú rovnako ako Trendhim dodržiavať smernicu Rady (95/46/ES) o ochrane údajov.

Vymazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje vymažeme, keď ich už nebudeme musieť spracovávať v súvislosti s jedným alebo viacerými účelmi uvedenými vyššie v časti 3. Údaje však môžu byť spracovávané a uložené na dlhšie obdobie v anonymnej podobe.   - Všetky údaje o nákupe online sa ukladajú až na 3 roky po skončení kalendárneho roka, v ktorom bol nákup ukončený. Finančné údaje sa uložia na 5 rokov po skončení kalendárneho roka, v ktorom bol nákup ukončený. - Keď sa odhlásite z našich e-mailových noviniek, vaše údaje budú okamžite zrušené, ale dokumentácia k vášmu pôvodnému povoleniu sa uloží na 2 roky. - Ak sa odhlásite z odberateľského klubu, vaše členstvo bude okamžite vymazané, dokumentácia k vášmu pôvodnému povoleniu sa však uloží na 2 roky.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Viac informácií o používaní cookies si môžete prečítať v našich Zásadách používania súborov cookies, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: tu

Vaše práva

Máte právo byť kedykoľvek informovaní o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, ale s určitými legislatívnymi výnimkami. Máte tiež právo namietať proti zhromažďovaniu a ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov.

Odvolanie súhlasu

Kedykoľvek môžete odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli, a vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nemôžeme pokračovať v spracovávaní na základe iného účelu. Ak chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás na adrese info@trendhim.sk alebo 02 327 848 49.

Odkazy na iné webové stránky atď.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo na integrované stránky. Nezodpovedáme za obsah webových stránok iných spoločností ani za praktiky týchto spoločností týkajúce sa zhromažďovania osobných údajov. Pri návšteve iných webových stránok by ste si mali prečítať zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov a ďalšie príslušné zásady týchto webových stránok. Ak chcete, aby sme aktualizovali, doplnili alebo odstránili osobné údaje, ktoré sme o vás zozbierali, chcete získať prístup k spracovávaným údajom o vás, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedených pokynov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@trendhim.sk. Môžete nám napísať aj na túto adresu: Trendhim ApS Egeskovvej 12 8700 Horsens Dánsko

Sťažnosti

Ak sa chcete odvolať proti spracovaniu vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo listom, ako je uvedené v časti 14 vyššie. Môžete sa tiež obrátiť na Agentúru na ochranu údajov, Borgergade 28, 5., 1300 Kodaň K.

Súhlas zákazníka

Používaním webu spoločnosti Trendhim súhlasíte so zhromažďovaním informácií spoločnosťou Trendhim, ako je opísané v tomto dokumente.

Automatické vypĺňanie údajov v pokladni

Na uľahčenie procesu nákupu ponúka spoločnosť Trendhim automatické vypĺňanie údajov v pokladni. Automatické vypĺňanie funguje iba vtedy, ak ste už predtým nakupovali v spoločnosti Trendhim. Pri prvom nákupe v Trendhim súhlasíte s tým, že uložíme hodnotu “frontend” cookie, ktorý sa uloží do vášho zariadenia. Keď sa vrátite k ďalšiemu nákupu, náš systém zistí, či ste už uskutočnili nákup skontrolovaním, či sa vaša e-mailová adresa už použila. Zároveň skontrolujeme, či je hodnota súboru cookie frontend na vašom zariadení rovnaká ako uložená hodnota. Ak je identifikovaná hodnota e-mailu aj súboru cookie, Trendhim automaticky vyplní vaše meno a adresu.